برنامه ها

اینترن

برنامه کلی
  • این دوره به مدت دو هفته می باشد.
  • اینترن های محترم در طول این دوره هرکدام حداقل 5 کشیک دارند که برنامه آن را با نماینده رزیدنتهای سال یک در اورژانس هماهنگ می نمایند و برنامه کشیک را حداکثر یک روز بعد از ورود به کارشناس گروه برای رزرو نهار تحویل می نمایند.
  • هرروز صبح ساعت 9 در محل سالن کنفرانس گروه مورنینگ تشکیل می شود که اینترن های محترم نیز باید همگی حضور داشته باشند. برنامه مورنینگ در روزهای زوج گزارش صبحگاهی می باشد که اینترن کشیک شب قبل نیز باید با هماهنگی با رزیدنت اورژانس در ارائه شرکت نماید. 

  • اینترن های محترم برای شرکت در درمانگاه ها(همه ی اینترنها) و گزارش های صبحگاهی(فقط اینترن ارائه دهنده) باید از دفترگروه لاگ گرفته و از اساتید مربوطه درمانگاه و گزارش صبحگاهی در همان روز نمره لاگ دریافت نمایند.
  • بنا به تعداد اینترنها کلاس هایی برگزار می شود که در پایان از محتوای کلاسها ازمون گرفته می شود.
  • نمره اینترن ها در گروه مغز و اعصاب از مجموع امتیاز برگه های لاگ گزارش صبحگاهی و درمانگاه و نیز رضایت رزیدنت ارشد اورژانس، حضور در کلاس ها و نمره ازمون تئوری کلاسی محاسبه می شود. 

برنامه آزمون ها 1400-1401

برنامه ژورنال ها و معرفی بیمار 1400-1401

برنامه درمانگاه ها 1400-1401

اخبار نورولوژی

 

یافته های ناشی از بزرگترین تحقیق ژنتیک آلزایمر نشان داده است ژن ها می توانند افراد پرخطر در معرض این

...

 

محققان دانشگاه آکسفورد یافته هایی از آسیب و کاهش نواحی مغزی مربوط به حس

...

پژوهش های اخیر نشان داده است رژیم غذایی کتوژنیک که شامل مواد غذایی همچون گوشت،

شیر، تخم مرغ و روغن هاست می تواند موجب

...

پزشکان گروه مغز و اعصاب