اخبار علمی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 23 فروردين 1396 05:36

 

 
 

تحریک مغناطیسی مغز می تواند در بعضی از بیماران سکته مغزی به بهبودی کمک کند.

مطالعه نشان می دهد که تحریک مغناطیسی می تواند در تسریع بهبودی غفلت hemispatial کمک نماید.

American Academy of Neurology (AAN)

سطوح بالای پروتئین تائو با بهبودی ضعیف پس از آسیب مغز ارتباط دارد.

اندازه گیری پروتئین تائو با میکرودیالیز می تواند یک ابزار اضافی برای پزشکان جهت ارزیابی آسیب مغزی باشد.