دستاوردهای گروه

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 15 تیر 1396 06:03

 

 

دستاورردهای گروه در حیطه های مختلف:

الف: برنامه های آموزشی:

- گروه اعصاب جزء گروههای پیشرو در طراحی و اجرای log book الکترونیک بوده به گونه ای که توسط ریاست محترم دانشکده از گروه قدردانی شده است. هم اکنون log book فعالیتهای آموزشی دستیاران به صورت الکترونیک ( مکمل log book الکترونیک اولیه در دست طراحی است.

- جناب آقای دکتر نیکخواه عضو هیاًت علمی گروه مغز و اعصاب ( مدیر برنامه آموزشی، مسئواپل آموزش دستیاران)، عضو کمیته تغییر و بروز رسانی کوریکولوم کشوری اعصاب برای دستیاران بوده و در حال حاضر مشغول بروز رسانی کوریکولوم مذکور می باشند.

- جناب آقای دکتر فروغی پور ( معاون آموزشی گروه) در بروز رسانی کوریکولوم آموزشی کارآموزان بر اساس برنامه های درخواستی وزارتخانه و اصلاح محتوای آن بر حسب نیازهای کارآموزان، تلاش مستمر داشته اند.

ب: ارزشیابی درونی:

گروه مغز و اعصاب دارای برنامه ارزشیابی مکتوب ومصوب دانشکده پزشکی می باشد که توسط جناب آقای دکتر سعیدی و سایر همکاران گروه طراحی شده است.

ج: طراحی و اجرای فرآیندهای فعال یادگیری ویاد دهی:

- با توجه به این امر که دونفر از اعضای هیاًت علمی گروه مغز و اعصاب ( جناب آقای دکتر فروغی پور وجناب آقای دکتر شعیبی) کارگاه ویژه روش های نوین آموزشی، PBL را گذرانده اند، تدریس به روش PBL بصورت ماهانه درچند موضوع برای کارآموزان توسط آقای دکتر فروغی پور برگزار می شود.

- محتوای آموزشی برای کارآموزان با توجه به نیازهای آنان و مصوبات درخواستی وزارتخانه در حال بروز شدن است.

د: نظارت و ارزشیابی

- گروه مغزو اعصاب اولین گروه آموزشی است که بصورت pilot روش portfolio در آن به مرحله اجرا درآمده و همچنین درحال حاضر نیز ارزشیابی دستیاران بر مبنای روشهای نوین ارزشیابی همچون 360 درجه و ... انجام می شود.

- استانداردسازی آزمون های OSCE در گروه به طور جدی در حال پیگیری است، به گونه ای که تلاش شده در آخرین آزمون OSCE برگزار شده توسط گروه ( مورخه 21/11/89) درصد قابل توجهی از ایستگاهها به شکل کاملا استاندارد برگزار شود.

: همکاری باحوزه های مدیریت آموزشی دانشکده ودانشگاه:

- در حال حاضر اعضای هیاًت علمی گروه مغزو اعصاب به شرح ذیل با حوزه های مختلف دانشکده در زمینه آموزشی در ارتباط می باشند.

- مدیر گروه مغزو اعصاب ( جناب آقای دکتر اعتمادی) عضو هیاًت رئیسه جشنواره شهید مطهری و عضو هیاًت ممیزه دانشگاه می باشند.

- جناب آقای دکتر آذرپژوه عضو هیاًت علمی گروه مغز و اعصاب بعنوان معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در حال فعالیت می باشند.

- جناب آقای دکتر فروغی پور (معاون آموزشی گروه مغزواعصاب) بعنوان عضوکمیته اصلی آموزش مداوم،عضوکمیته امتیاز دهی آموزش مداوم،عضوکمیته بورس های تحصیلی، عضو کمیته ارزشیابی EDC و عضوکمیته پایان نامه های دانشکده پزشکی می باشند.

- یکی از اعضای هیاًت علمی گروه ( دکتر شعیبی)، یک روز در هفته عضو EDO دانشکده پزشکی می باشد.

آموزش الکترونیک ومجازی:

- مباحث دروس بیماریهای اعصاب، توسط جناب آقای دکتر قندهاری بصورت 800 اسلاید بطور مجازی طراحی شده ودر حال حاضر در سایت آموزش مجازی دانشگاه در دسترس می باشد.

- طراحی 500 اسلاید در مورد بیماریهای عروقی مغز توسط جناب آقای دکتر قندهاری (عضو هیاًت علمی گروه) که در حال حاضر در سایت آموزش مجازی دانشگاه موجود می باشد.

 تهیه طرح ها ومواد آموزشی:

- تهیه فیلم آموزشی نحوه انجام EMG-NCU توسط جناب آقای دکتر سعیدی ( عضو هیاًت علمی گروه) . این فیلم در حال حاضر موجود است.

 

- تالیف کتاب سکته مغزی – سکته قلبی توسط آقایان دکتر نیکخواه ودکتر شعیبی

 

- تالیف کتاب HTLV1 و بیماریهای وابسته توسط آقای دکتر اعتمادی که در سال 1389 کتاب برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب گردیده ومرجع جامعی درمورد HTLN1 و بیماریهای وابسته می باشد.

 

- آقای دکتر فروغی پور (معاونت آموزشی گروه) ، مدرس کارگاه روشهای نوین ارزشیابی دانشجو می باشند، ایشان جزء افراد پیشرو و صاحب نظر درمورد PBL می باشند.

 

- آقای دکتر قندهاری ( عضو هیاًت علمی گروه مقاله ای راجع به کاربرد بالینی سر فصل های تدریس شده درگروه مغزواعصاب برای پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشکده، در مجله آموزش پزشکی دانشگاه گیلان به چاپ رسانده اند.

 

ط: حفظ و ارتقای توانمندیهای آموزشی:

 

- اعضای هیاًت علمی گروه درکارگاهها و سمینارهای مرتبط با آموزش بطور مکررومداوم شرکت فعال دارند و بیان جزئیات آن خارج از حوصله این نامه است ( کارگاههای خارج دانشگاه به عنوان مثال کارگاه آموزشی برگزار شده در تبریز).

 

- آقای دکتر بوستانی ( عضوهیاًت علمی گروه ) فرصت مطالعاتی درمورد بیماریهای عصب وعضله دردانشگاه UCLA در ایالت متحده داشته اند. ایشان هم چنین فرصت مطالعاتی یکماهه در مورد SFEMG درژاپن را نیز گذراندند.

 

در طی 5 سال اخیر دومورد ارتقای اعضای هیاًت علمی( از بین 8 نفر) در گروه اعصاب رخ داده است ( دکتر فروغیپور ودکتر آذرپژوه از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافته اند)

 

ی: آموزش عمومی سلامت

 

گروه مغزواعصاب چندین کارگاه آموزشی درشبکه های بهداشتی- درمانی شهرستانها برای پزشکان عمومی، متخصصین وسایر پرسنل برگزار نموده است.آخرین نمونه آن کارگاه آموزشی اورژانس های اعصاب بوده که در دی ماه 89 برای پزشکان عمومی شهرستان تربت حیدریه برگزار گردید.

 

- چند نفر از اعضای هیاًت علمی گروه ( آقایان دکتر اعتمادی، دکتر فروغی پور، دکتر سعیدی ، دکترآدرپژوه) مصاحبه های تلویزیونی و یا رادیویی در خصوص آموزش بیماریهای شایع اعصاب برای عموم داشته اند.

 

ک: آموزش مداوم:

 

در یکسال اخیر در شهرستانهای مشهد و برنامه آموزش مداوم توسط گروه مغزو اعصاب اجرا شده است.( کارگاه یک روزه اصول تجویز منطقی داروها در بیماریهای اعصاب وکارگاه یک روزه دیابت وعلوم اعصاب)

 

- اعضای هیاًت علمی گروه بکرات در بازآموزی های مختلف به عنوان سخنران مهمان شرکت داشته اند.( به عنوان مثال بازآموزی علوماعصاب،باز آموزی سردرد، بارآموزی نقش ژنتیک در تشخیص بیماریها و...)

 

ل: دریافت نشانها ورتبه های برگزیذه آموزشی کشوری بین المللی:

 

در طی 5 سال اخیر دونفر از دستیاران (دکتر پترام فر.،دکتر شعیبی)موفق به کسب رتبه های برتر کشوری درآزمون بورد تخصصی اعصاب شده اند.

 

:توسعه آموزش:

 

گروه مغز و اعصاب کوریکولوم رشته فلوشیپ سکته مغزی را برای اولین بار درکشور نوشته ودوره فلوشیپ استروک برای نخستین بار در ایران در این گروه در حال راه اندازی می باشد

 

- بخش ویژه سکته مغزی با هدف آموزش تخصصی و فوق تخصصی این بیماری شایع برای نخستین بار توسط گروه در بیمارستان قائم را ه اندازی شده است.

 

- گروه مغز و اعصاب در سالهای اخیر دوره های کوتاه مدت EEG یا نوروسونولوژی برگزار نموده و به آموزش گیرندگان مدرک داخلی اعطا نموده است.

 

- ستاد کشوری HTLV1 با همکاری گروه مغز و اعصاب را ه اندازی شده است و گروه بعنوان قطب پیشرو در آموزش ، پژوهش، HTLV1 و بیماریهای وابسته به حساب می آید.

 

-گروه مغز و اعصاب در چند سال اخیر تلاش در جهت توسعه کمی و کیفی هیاًت علمی داشته است و در طی 5 سال اخیر سه نیروی هیاًت علمی جدید به گروه اضافه شده است.

 

- کتابخانه گروه مغزواعصاب در طی یکسال اخیر چه از نظر امکانات فیزیکی ووسایل کمک آموزشی و چه از نظر کتب مرجع اعصاب تجهیز و به روز شده است ودرحال حاضر کتابخانه الکترونیک گروه نیز در حال راه اندازی است به گونه ای که بزودی مجموعه ای غنی از کتب الکترونیک وابسته به اعصاب، فیلم ها و اسلایدهای اعصاب، مقاطع پاتولوژی وابسته به اعصاب و... در دسترس دستیاران و دانشجویان خواهد بود.

 

- سالن کنفرانس گروه مغز و اعصاب بزودی مجهز به آخرین وسایل کمک آموزشی (وایت برد هوشمند و...) خواهد شد.

 

- در یکسال اخیر یک دستگاه video- EEG و یک دستگاه EEG علاوه بر تجهیزات قبلی گروه جهت کمک به آموزش دستیاران و کمک به درمان بیماران خریداری شده و واحد ویژه video- EEG در حال راه اندازی است.

 

- باتوجه به منحصر بفرد بودن گروه اعصاب از نظر داشتن دو فلوشیپ استروک بخش نوروسونولوژی در یکسال اخیر جهت آموزش هرچه بهتر دستیاران تجهیز شده است.

 

ص: مدیریت آموزشی گروه

 

- گروه مغز و اعصاب دارای برنامه مکتوب عملیاتی شامل هدف کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت می باشد.در طی سالهای اخیر پیشرفت های زیادی درمورد توسعه آموزش و امکانات آموزشی در اینگروه انجام شده که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:

 

1- راه اندازی بخش سکته مغزی

 

2- توسعه بخش اورژانس اعصاب

 

3- تجهیز ICU اعصاب

 

4- تجهیز کتابخانه گروه، بگونه ای که کتابخانه گروه مغز و اعصاب، تقریباً مجموعه جامع از کتب مرجع در زمینه علم اعصاب است.

 

5- تجهیز سالن کنفرانس گروه و ایجاد سالن کنفرانس جدید در بخش سکته مغزی

 

6- راه اندازی رشته فلوشیپ استروک (در دست اقدام)

 

7- را ه اندازی سرویس video- EEG (در دست اقدام)

 

8- تجهیز بخش نوار عصب- عضله و بخش نوار مغز ( خرید دستگاههای جدید)

 

9- توسعه کمی وکیفی هیاًت علمی گروه مغزو اعصاب

 

به نظر می رسد بر اساس اهداف کوتاه مدت و میان مدت تا حد قابل قبولی اهداف مدنظر محقق شده است. توسعه گروه اعصاب، ارتقاءسطح علمی اعضای هیاًت علمی گروه (گذراندندوره های فلوشیپی)، ایجاد و تجهیز بخش های فوق تخصصی در زمینه های مختلف علوم اعصاب( همانند بخش سکته،بخش صرع، بیماریهای حرکتی و ...) جزء اهداف گروه می باشد.

 

اولین کنگره بین المللی HTLV1 و بیماریهای وابسته در ایران

 

کنگرهبین المللی استروک با همکاری گروه اعصاب و بیمارستان رضوی

 

هشتمینکنگره MS در ایارن در تاریخ 25 و 26 آبان ماه سال 1390 برگزار خواهد شد.

 

سمینارها و باز آموزی های مستعد داخلی که ذکر نام تک تک آنها از حوصله بحث خارج است.