بخش اورژانس اعصاب

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 08:02

 

 
 
 
 
 
 
 
بیماران روزانه توسط اساتید مربوطه ویزیت می شوند. 
اساتیدی که بیماران اوژانس اعصاب را ویزیت می کنند شامل:
1- دکتر سعیدی
2- دکتر ساسان نژاد
3- دکتر بوستانی
4- دکتر فرزاد فرد
5- دکتر رضایی طلب
6- دکتر زمرشیدی