بخش ویژه سکته های مغزی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 08:04

 

 
 
بخش ویژه سکته مغزی در طبقه همکف بیمارستان ودر انتهای بخش اورژانس اعصاب واقع شده و دارای 12 تخت مجهز به امکانات ICU می باشد. رئیس بخش آقای دکترقندهاری و سر پرستار بخش خانم کوهی
می باشند. دستیاران سال اول موظف به گذراندن دوره در این بخش می باشند.ویزیت بخش بصورت هفتگی به شرح ذیل می باشد:

دکتر قندهاری: یک هفته

دکتر ساسان نژاد: یک هفته

دکتر فرزادفرد: یک هفته

دکتر رضایی طلب: یک هفته

یادآوری می گردد بخش سکته مغزی مجهز به سالن کنفرانس مجزا می باشد.