برنامه آموزشی دستیاران مهمان

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 15 تیر 1396 05:40

 

 دستیاران میهمان طبق برنامه هفتگی جدول پایین باید در بخشهای مربوطه حضور و فعالیت داشته باشند.

ایام هفته

8-10

12-10

شنبه

اورژانس اعصاب

درمانگاه اعصاب

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

بخش اعصاب

دوشنبه

درمانگاه اعصاب

اورژانس اعصاب

سه شنبه

بخش اعصاب

درمانگاه اعصاب

چهارشنبه

اورژانس اعصاب

اورژانس اعصاب

پنجشنبه

کلاس نورورادیولوژی

....................